проф. д-р Ангел Тошков

Ангел Тошков

Дни за консултации:
Вторник, от 15 до 17 ч., стая Б1

Публикации

проф. д-р Радостин Долчинков

Радостин Долчинков

Дни за консултации:
Сряда, от 15:00 до 17:00 ч., стая 413 и Четвъртък, от 15:00 до 17:00 ч., стая 413

Публикации

доц. д-р Веселина Жечева

Веселина Жечева

Дни за консултации:
няма

Публикации

доц. д-р Гинко Георгиев

Гинко Георгиев

Дни за консултации:
няма

Публикации

доц. д-р Даниела Марева

Даниела Марева

Дни за консултации:
Вторник от 14:00 до 16:00 ч. в стая 33 и Четвъртък от 14:00 до 16:00 ч. в стая 33

Публикации

доц. д-р Димитър Минчев

Димитър Минчев

Дни за консултации:
Вторник от 10:00 до 12:00 ч. в кабинет 417 и Четвъртък от 10:00 до 12:00 ч. в кабинет 417

Публикации

доц. д-р Евгения Николова

Евгения Николова

Дни за консултации:
Вторник, от 14:00 до 16:00 ч., стая 410 и Сряда, от 14:00 до 16:00 ч., стая 410

Публикации

доц. д-р Камен Сейменлийски

Камен Сейменлийски

Дни за консултации:
Вторник, от 17:00 до 19:00 ч., стая 13
Петък, от 17:00 до 19:00 ч., стая 13

Публикации

доц. д-р Николина Драгнева

Николина Драгнева

Дни за консултации:
няма

Публикации

доц. д-р Пенка Георгиева