Академичен състав

проф.д-р Ангел Тошков

Дни за консултации:

Вторник, от 15 до 17 ч., стая Б1

Публикации

проф.д-р Даниела Орозова

Дни за консултации:

Сряда, от 10 до 12 ч., стая 13

Публикации

проф.д-р Радостин Долчинков

Дни за консултации:

Сряда, от 15:00 до 17:00 ч., стая 413
Четвъртък, от 15:00 до 17:00 ч., стая 413

Публикации

доц.д-р Веселина Жечева

Дни за консултации:

Публикации

доц.д-р Димитър Минчев

Дни за консултации:

Вторник, от 10 до 12 ч., стая 417
Четвъртък, от 10 до 12 ч., стая 417

Публикации

доц.д-р Евгения Николова

Дни за консултации:

Вторник, от 14:00 до 16:00 ч., стая 410
Сряда, от 14:00 до 16:00 ч., стая 410

Публикации

доц.д-р Камен Сейменлийски

Дни за консултации:

Вторник, от 17:00 до 19:00 ч., стая 13
Петък, от 17:00 до 19:00 ч., стая 13

Публикации

доц.д-р Николина Драгнева

Дни за консултации:

Публикации

доц.д-р Пенка Георгиева

Дни за консултации:

Четвъртък, от 16 до 18 ч., стая 501

Публикации

доц.д-р Пламен Ангелов

Дни за консултации:

Вторник, от 9 до 11 ч., стая 417
Четвъртък, от 9 до 11 ч., стая 417

Публикации

доц.д-р Силвия Лецковска

Дни за консултации:

Сряда, от 14:00 до 16:00 ч., стая 015

Публикации

доц.д-р Стоянка Моллова

Дни за консултации:

Сряда, от 15 до 17 ч., стая 014

Публикации

доц.д-р Янислав Желев

Дни за консултации:

Вторник, от 14:00 до 16:00 ч., стая Б2
Сряда, от 14:00 до 16:00 ч., стая Б2

Публикации

гл.ас.д-р Даниела Марева