Ръководство на ЦИТН

Декан на ЦИТН
проф. д-р Радостин Долчинков
тел. + 359 56 900 533
БСУ, кабинет 413
rado@bfu.bg

Зам.-декан на ЦИТН
доц. д-р Камен Сейменлийски
тел. + 359 56 900 459
БСУ, кабинет 13
kdimitrov@bfu.bg

Програмен координатор на Програмния съвет по „Информатика и компютърни науки”
доц. д-р Пенка Георгиева
тел. + 359 56 900 413
БСУ, кабинет 410
penka.georgieva@bfu.bg

Програмен координатор на Програмния съвет по  „Технически науки”
доц. д-р Силвия Лецковска
тел. + 359 56 900 475
БСУ, кабинет 015
silvia@bfu.bg