Wi-Fi достъп

Съгласно утвърдени от Ректора „Вътрешни правила за използване на мрежовите ресурси и Интернет в БСУ”:

  • Ползването на Wi-Fi мрежата на БСУ е безплатно и се предоставя за целите на обучението и научната дейност в университета.
  • Достъпът се осъществява след регистриране на едно устройство (лаптоп, телефон и др.) при системните администратори в стая 201.
  • Регистрацията важи за целия период на обучение в БСУ, освен в случаите на физическа смяна на устройството.
  • Забранява се генерирането на трафик   при използване на торент-клиенти и друг софтуер за сваляне на мултимедийни файлове и софтуер.
  • При първо нарушение се изпраща предупредително съобщение до студента и временно се спира достъпът му до мрежата, а при повторно нарушение достъпът се прекратява окончателно. При по-сериозни нарушения на тези правила се информира Деканът на центъра за предприемане на административно наказание.