Център по хуманитарни науки

Центърът по хуманитарни науки обявява прием по следните специалности в образователно-квалификационна степен "Магистър".

Център по хуманитарни науки
Психологично консултиране
Детска и юношеска психология
Предучилищна и начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика и чужд език
Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование
Начална училищна педагогика и информационни технологии

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg