Как ще става приемът в специалност Право

Как ще става приемът в специалност Право

Приемът в специалност "Право“ в Бургаския свободен университет през учебната 2020-2021 г. е в редовна и задочна форма на обучение и съгласно Постановление на Министерски съвет №110 от 28 май 2020 г. ще става с оценки от държавни зрелостни изпити (матури). Приемът е с една от следните матури - по български език и литература, по история и цивилизация или по чужд език, като състезателният бал се образува от сумата на утроената оценка от държавния зрелостен изпит и оценките по български език и по история от дипломата. По този начин ще става приемът на всички кандидати, които имат оценки от държавни зрелостни изпити, независимо от годината на полагане на съответната матура.

Кандидат-студентите, които са завършили средно образование преди въвеждането на държавните зрелостни изпити и нямат в дипломата си такива оценки, ще могат да кандидатстват с приемни изпити по български език и по история на България, които до края на месец юни се провеждат онлайн. Примерни тестове по двата предмета са публикувани в сайта на БСУ https://www.bfu.bg/bg/priem-v-bsu/bakalavarski-programi/maturi-i-priemni-izpiti.

 

За контакти:

Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

Ваня Абаджиева
+359 56 900 417
БСУ, стая 22

priem@bfu.bg