Класиране на вътрешния кръг на Конференцията СНТ в БСУ

Класиране на вътрешния кръг на Конференцията СНТ в БСУ

В четирите центъра бяха представени общо 85 доклада от екипи от над 100 студенти и докторанти на Бургаския свободен университет, както и от студенти и докторанти на мобилност в БСУ от партньорски висши училища в Европа и Азия. Представители на значими компании като Лукойл Нефтохим Бургас и Технологика бяха членове на оценяващите журита.

За националния кръг бяха класирани 40 студентски разработки от БСУ и 9 на чуждестранни студенти и докторанти в БСУ

Класиране на вътрешния кръг 16 март 2017 

Ръководството на БСУ им пожелава успех!