Квалификационен курс по здравен мениджмънт

Бургаският свободен университет предлага програма за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт” с хорариум 200 учебни часа, в съответствие с §3 от Наредба №9/2000 г. на Министерство на здравеопазването. Обучението е организирано по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование.

Обучението е предназначено за практикуващи здравни кадри и мениджъри, както и за лица, придобили ОКС Бакалавър / Магистър по икономически, неикономически и медицински специалности.

Програмата включва обучение по: Въведение в мениджмънта; Финансов мениджмънт в здравеопазването; Маркетинг в здравеопазването; Изследователски методи в здравния мениджмънт; Нормативна база и управление на риска в здравеопазването; Трудово право; Противодействие на корупцията в здравеопазването; PR в здравеопазването.

Успешно завършилите получават удостоверение за завършено обучение за повишаване на квалификацията по „Здравен мениджмънт”.
 

Форма на обучението: дистанционна /неприсъствена

Такса за обучение: 780 лв., дължима при записване.

Таксата може да бъде платена и разсрочено, на две равни вноски (по 390 лв.) - при записване и през петата седмица на обучението.

Плащането става по банков път или он-лайн след задължителна регистрация  ТУК! 

Сметката за плащане по банков път е:     

Бургаски свободен университет
IBAN: BG50BUIN78551080025816
 BIC: BUINBGSF
 „Алианц Банк България“ АД

В основанието за паричния превод следва да се посочват:
∙    трите имена на курсиста;
∙    ЕГН (за издаване на фактура);
∙    за ПК „Здравен мениджмънт“

Продължителност на обучението: 10 седмици

Начало на обучението: след регистрация и внасяне на таксата за обучение

До седмица след записването курсистът получава потребителско име и парола за достъп до учебните материали в електронната платформа на обучение. В десетседмичния период на обучение курсистът има възможност да получава и on-line консултации от преподавателите.

Координатор на курса: проф. д-р Галина Куртева, galiap@abv.bg, тел. 0887 755987