Квалификационен курс по здравен мениджмънт

Квалификационен курс по здравен мениджмънт

Бургаският свободен университет предлага програма за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт” с хорариум 200 учебни часа, в съответствие с §3 от Наредба №9/2000 г. на Министерство на здравеопазването. Обучението е организирано по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование.

Обучението е предназначено за практикуващи здравни кадри и мениджъри, както и за лица, придобили ОКС Бакалавър / Магистър по икономически, неикономически и медицински специалности.

Програмата включва обучение по: Въведение в мениджмънта; Финансов мениджмънт в здравеопазването; Маркетинг в здравеопазването; Изследователски методи в здравния мениджмънт; Нормативна база и управление на риска в здравеопазването; Трудово право; Противодействие на корупцията в здравеопазването; PR в здравеопазването.

Успешно завършилите получават удостоверение за завършено обучение за повишаване на квалификацията по „Здравен мениджмънт”.
 

Форма на обучението: дистанционна /неприсъствена

Такса за обучението: 800 лв.

Таксата може да бъде заплатена:

1. След регистрация ТУК и по банков път на сметка:
Бургаски свободен университет
IBAN: BG50BUIN78551080025816
 BIC: BUINBGSF
 „Алианц Банк България“ АД

В основанието за паричния превод следва да се посочват:
•    трите имена на курсиста;
•    ЕГН (за издаване на фактура);
•    факултетен номер,
•    за ПК „Здравен мениджмънт“

2. След регистрация и on-line плащане ТУК

Продължителност на обучението: 10 седмици

Начало на обучението: след регистрация и внасяне на таксата за обучение

До седмица след записването курсистът получава потребителско име и парола за достъп до учебните материали в електронната платформа на обучение. В десетседмичния период на обучение курсистът има възможност да получава и on-line консултации от преподавателите.

Координатор на курса: проф. д-р Галина Куртева, galiap@abv.bg, тел. 0887 755987