Дистанционно/ неприсъствено/ обучение по Здравен мениджмънт в БСУ

Дистанционно/ неприсъствено/ обучение по Здравен мениджмънт в БСУ

Бургаски свободен университет предлага програма за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт” с хорариум 200 учебни часа, в съответствие с §3 от Наредба №9/2000 г. на Министерство на здравеопазването. Обучението е организирано по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование.

Обучението е предназначено за практикуващи здравни кадри и мениджъри, както и за лица, придобили ОКС Бакалавър / Магистър по икономически, неикономически и медицински специалности.
Програмата включва обучение по: Въведение в мениджмънта; Финансов мениджмънт в здравеопазването; Маркетинг в здравеопазването; Изследователски методи в здравния мениджмънт; Институционални и правни аспекти на здравеопазването; Трудово право; Противодействие на корупцията в здравеопазването; PR в здравеопазването.
Успешно завършилите получават удостоверение за завършено обучение за повишаване на квалификацията по „Здравен мениджмънт”.
Форма на обучението: дистанционна /неприсъствена/
Продължителност на обучението: 10 седмици
Начало на курса: 26 ноември 2018 г.

Краен срок за записване: 25 ноември 2018 г.

Такса за обучението: 800 лв.
Кандидатстване: on - line, ТУК
За информация:
координатор на курса: проф. д-р Галина Куртева: тел. 0887 755987

e-mail: galiap@abv.bg