Международна научна конференция “СУП XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията”

Международна научна конференция “СУП XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията”

Международна научна конференция по случай 30 години от създаването на Бургаския свободен университет

"Съвременни управленски практики XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията"

Центърът по икономически и управленски науки към Бургаския свободен университет организира Международна научна конференция „Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“. Конференцията е по случай 30 години от създаването на БСУ, а съорганизатор на събитието е Центърът по информатика и технически науки към БСУ. Тя ще се проведе на 4-5 юни 2021 г. и е посветена на иновациите – както в бизнеса така в обществото, интелигентната специализация, свързаността – индустриална и логистична, инструментите за финансиране, проблемите на регионалното развитие, кръговата и синята икономика.

Конференцията ще представи работата и резултатите от проект „Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (№ КП/06/ОПР 01/4/ 21.12.2018 г.) и е със специалното участие на партньорите на БСУ от Португалия, Полша, Румъния, Словакия, Германия, и др. В рамките на конференцията част от сесиите ще са свързани с посещение в Индустриалния и логистичен парк – Бургас и ще се проведе среща на на работната група на Акцията по програма КОСТ на ЕС „Мултидисциплинарните иновации за обществена промяна“.

Информация и регистрация за Международната научна конференция „СУП ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“, 4-5 юни 2021 г., БСУ, Бургас, България може да намерите ТУК!