Подготвителен курс за държавен изпит по Публичноправни науки

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Публичноправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 28 октомври 2020 г. от 8.30 часа в 427 зала на БСУ, с лектори: проф. д.н. Мария Нейкова и проф. д-р Христина Балабанова.

Курсистите да внесат такса за обучението в размер на 120 лв. в срок до 23.10.2020 г. през Електронни услуги или по сметката на БСУ в клон на банка Алианц. Квитанцията за платена такса се представя в стая 20 (УМО) или на имейл mircheva@bfu.bg

Участието в курса предполага предварителна подготовка.

 

За контакти:
Станка Мирчева
Тел. 056/ 900 420
БСУ, стая 20
mircheva@bfu.bg