Курс за следдипломна квалификация „Здравен мениджмънт“

Бургаският свободен университет предлага дистанционна програма за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт” с хорариум 200 часа в съответствие с Наредба №9/2000 г. на Министерство на здравеопазването. Успешно завършилите получават удостоверение за квалификация по „Здравен мениджмънт”, съгласно Наредба №9/2000 г. на МЗ.

Форма на обучението: дистанционна, онлайн (неприсъствено).

Програмата включва: Въведение в мениджмънта; Финансов мениджмънт в здравеопазването; Маркетинг в здравеопазването; Изследователски методи в здравния мениджмънт; Нормативна база и управление на риска в здравеопазването; Трудово право; Противодействие на корупцията в здравеопазването; Поведенческа икономика в здравеопазването. Виж анотации на програмата.

Обучението е предназначено за: практикуващи здравни кадри и мениджъри, както и за лица, придобили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по икономически, неикономически и медицински специалности.

Продължителност: 10 седмици.

Записване: Записването в курса е с онлайн регистрация. Може да става целогодишно и по всяко време.

Начало на обучението: след регистрация и внасяне на таксата за курса. До седмица след регистрацията и внасяне на таксата за обучението курсистът получава потребителско име и парола за достъп до учебните материали в платформата за електронно обучение. В десетседмичния период на обучение курсистът има възможност да получава и онлайн консултации от преподавателите.

Такса за обучението: 1550 лв., дължима при записване. Таксата може да бъде платена и разсрочено, на две равни вноски (по 800 лв.) - при записване и през петата седмица на обучението. Плащането става онлайн или по банков път след задължителна онлайн регистрация.

За завършилите квалификационния курс "Здравен мениджмънт" се предоставя възможност за записване в магистърска програма по специалността. Обучението продължава един семестър и завършва с Държавен изпит. Семестриалната такса е 1550 лв. Такса за държавен изпит - 600 лв.

 

Регистрация             Отзиви за курса

Платформа за електронно обучение

Координатори на курса:

Проф. д-р Галина Куртева
тел. 0887 755987
galiap@abv.bg