Студентски живот

студенти

Бургаският свободен университет стимулира студентите за високи постижения и социално реализиране, като създава среда за развитие и изява на техните качества. БСУ поощрява и подпомага финансово и организационно всяка идея, подкрепяща успехите на своите студенти, развиваща конкуретните им професионални предимства и формираща активна и ефективна студентска общност. По идея на студентите в БСУ са създадени студентска PR агенция, различни клубове, ателиета, издания, които отразяват техните интереси и имат за цел да развиват таланта и способностите им, практическите им умения и да ги подготвят за успешна кариера.