Център по информатика и технически науки

Центърът по информатика и технически науки обявява прием по следните специалности в образователно-квалификационна степен "Магистър".

Център по информатика и технически науки
Софтуерно инженерство
Информационна сигурност
Изкуствен интелект и роботика
Бизнес информационни технологии 
Интегрирани компютърни системи и комплекси
Инженеринг и експлоатация на енергийни системи
Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасностст
Техническа безопасност и противопожарна техника
Проектиране и управление на въздушни и морски дронове
Eлектромобили

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg