Кандидатстудентски прием в бакалавърски програми (прием на бакалаври)

Бакалавърски програми

През м. Март стартира приемът на кандидат-студенти в университетa. Приетите студенти в бакалавърски програми могат да се запишат в редовно и задочно обучение. Приемът е в следните специалности:

Център по юридически науки
Право
Публична администрация
Център по икономически и управленски науки
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Бизнес администрация
Международни икономически отношения
Икономика и маркетинг на туризма
Център по информатика и технически науки
Софтуерно инженерство 
Компютърно моделиране
Приложна информатика
Компютърни системи и технологии 
Системно инженерство в индустрията и туризма
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Център по хуманитарни науки
Психология
Предучилищна и начална училищна педагогика

Приемът в университета е с оценки от матури (държавни зрелостни изпити) или с приемни кандидатстудентски изпити. 

 Кандидатстването по специалност „Право“ задължително е чрез полагане на приемни изпити по история и по български език. За всички други специалности приемът може да е без полагане на изпит, а чрез оценката от матура.

Как да кандидатствам

 • Кога е приемът на документи:
 • Къде мога да кандидатствам
 • Как мога да кандидатствам
 • Какви са необходимите документи
 • Такси за кандидатстване

Повече информация

Матури и приемни изпити

 • Какво съдържа тестът по български език
 • Какво съдържа тестът по история на България
 • Какво съдържа тестът СТОП

Повече информация

Срокове и дати

 • Срок за кандидатстване и регистрация за изпит
 • История на България
 • Български език
 • Обявяване на класирането
 • Срок за записване на приетите студенти

Повече информация

Регионални центрове

 • Освен в БСУ и онлайн чрез сайта на БСУ кандидат-студентите могат да подават документи за прием в регионалните центрове на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация, разкрити във всички областни градове в страната.

Повече информация

Класиране и записване

 • Къде и как става записването
 • Кога и как се внася семестриалната такса
 • Размер на таксите и намалени такси
 • Стипендии и кредитиране

Повече информация

Семестриални такси

 • Срокове за плащане
 • Начин на плащане
 • Административни такси
 • Здравно осигуряване

Повече информация

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg