Класиране и записване

Класирането на приетите кандидат-студенти става до 5 дни след провеждането на съответния приемен изпит или непосредствено след кандидатстването с оценка от държавен зрелостен изпит (матура). Записването става след всяко класиране. Всички срокове за записване и датите на приемните може да видите тук.  

 

Къде и как става записването:
Записването става в БСУ, стая 19, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. със следните документи:

 • формуляри за записване в БСУ;
 • три снимки с паспортен формат; 
 • диплома оригинал (завършващите през текущата година я представят след издаването й.)

 
Кога и как се внася семестриалната такса:

 • Таксата за първия семестър се внася в срока за записване, с банкова карта чрез пос-терминал в БСУ или с платежно нареждане по банкова сметка IBAN BG50BUIN78551080025816, BIC BUINBGSF, Алианц Банк България АД, като в основанието за превода се посочват трите имена на кандидат-студента; ЕГН; входящ номер,наименование на таксата.
 • Кандидат-студентите, приети през м. Март и м. Април, могат да внасят таксата в пълен размер или на две вноски без оскъпяване, като първата вноска се заплаща в срока за записване, а втората – до средата на м. Юли. 
 • Когато се заплаща еднократно в пълен размер до средата на м. Май, таксата се намалява с 5%.

 

Размер на таксите и намалени такси:

 • Размер на таксите  за всички специалности редовно и задочно обучение .
 • За специалност „Право” таксата е 1300 лв. за редовно и 1200 лв. за задочно обучение
 • Намалена с 1/3 такса заплащат членовете на едно семейство, когато учат едновременно в БСУ, студентите, обучаващи се едновременно в две специалности в БСУ и студентите с трайно намалена или загубена работоспособност над 90% .

 

Стипендии и кредитиране:

 • Обучението може да бъде финансирано чрез студентски кредит и чрез студентски стипендии. 
 • Студентският кредит е гарантиран от държавата, без обезпечение, нисколихвен, без такси и с гратисен период до една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит. Кредитът се опрощава при раждане или пълно осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период.
 • Стипендиите са за успех в размер на 600 лв. на семестър и специални стипендии по 200 лв. за всяко участие в научни, изследователски и практически разработки. Приетите студенти получават стипендии от втория семестър на първи курс.

 

Възстановяване на внесени такси - Съгласно Правилника за дейността на БСУ внесени такси се възстановяват с молба до Ректора на БСУ както следва:

 • 75 %, ако молбата е подадена до една седмица от последния ден за плащане на семестриалните такси;
 • 50 %, ако молбата е подадена до две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
 • след изтичането на две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси студентските такси не се възстановяват.

 

За контакти:

Мария Апостолова – Андреева
Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 419
+359 56 900 449
БСУ, стая 19
priem@bfu.bg