Започва новият прием в магистърските програми

Записването на студенти в магистърски програми започна, като приемът е по документи - с диплома за завършена степен „Бакалавър“ или „Магистър“.  Магистратурите са в дистанционна, задочна или редовна форма. Обучението в задочните и в редовните магистърски специалности ще започне в началото на м. Март 2020 г., а в дистанционните може да става непосредствено след записването им. Срокът на обучение е в зависимост от записаната програма и от завършената специалност при предходната образователна степен.
Магистратурите, по които БСУ осъществява прием, са:

Център по юридически науки
Администрация и управление на системата на национална сигурност  - задочно обучение
Център по икономически и управленски науки
Финанси - дистанционно обучение
Счетоводство и контрол - задочно или дистанционно обучение
Маркетинг - дистанционно обучение
Бизнес администрация (Стопанско управление) - дистанционно обучение
Управление на човешките ресурси и организационна психология - задочно обучение
Международни икономически отношения - задочно или дистанционно обучение
Център по информатика и технически науки
Бизнес информационни технологии - дистанционно обучение
Съдебни инженерно-технически експертизи  и техническа безопасност​ - задочно обучение (съботно-неделно)
Софтуерно инженерство - задочно обучение
Инженеринг и експлоатация на енергийни системи - задочно обучение (съботно-неделно)
Интегрирани компютърни системи и комплекси - задочно обучение (съботно-неделно)
Изкуствен интелект и роботика - задочно обучение (съботно-неделно)
Техническа безопасност и противопожарна техника - задочно обучение (съботно-неделно)
Център по хуманитарни науки
Детска и юношеска психология - задочно обучение
Публични комуникации и социална психология - дистанционно обучение
Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно обучение
Психологично консултиране - задочно обучение
Начална училищна педагогика с чужд език - задочно обучение

Сроковете за прием на документи и записване в магистърските програми може да видите тук.
Кандидатстването може да стане в сградата на БСУ - стая 19 или онлайн в сайта на университета.

 Кандидатствай ON-LINE

За контакти: 
Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19
priem@bfu.bg