Прием в магистърски програми през 2021 г.

Обявен е приемът на студенти в магистърските програми. Записването е през месеците януари – март 2021 г. Конкретните срокове може да видите ТУК. Приемът може да става онлайн или на място в БСУ и е по документи - с диплома за завършена степен „Бакалавър“ или „Магистър“. 

Обучението на студентите в задочна форма ще започне през м. март, а на дистанционните студенти – непосредствено след записването. Срокът на обучение е в зависимост от записаната програма и от завършената специалност при предходната образователна степен.

Магистратурите, по които БСУ осъществява прием, са:

Център по юридически науки
Администрация и управление на системата на национална сигурност 
Държавна и местна администрация
Център по икономически и управленски науки
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Маркетинг и управление на туристическия бизнес
Бизнес администрация (Стопанско управление)
Международни икономически отношения
Управление на човешките ресурси и организационна психология
Здравен мениджмънт
Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт
Център по информатика и технически науки
Софтуерно инженерство
Бизнес информационни технологии
Интегрирани компютърни системи и комплекси
Инженеринг и експлоатация на енергийни системи
Съдебни инженерно-технически експертизи  и техническа безопасност
Център по хуманитарни науки
Психологично консултиране
Детска и юношеска психология
Предучилищна и начална училищна педагогика
Предучилищна педагогика с чужд език
Начална училищна педагогика с чужд език
Публични комуникации и социална психология

 

 Кандидатствай ON-LINE

За контакти: 
Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg