Кандидатстудентски прием в Магистърски програми

Приемът в магистърските програми предлагани от БСУ е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

Център по юридически науки
Право
Публична администрация
Данъчна администрация
Митническо разузнаване и разследване
Администрация и управление на системата на национална сигурност
Център по икономически и управленски науки
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Маркетинг и управление на туристическия бизнес
Бизнес администрация (Стопанско управление)
Банков мениджмънт
Международни икономически отношения
Бизнес администрация (международен бизнес) - на английски език
Mаркетинг и дигитални комуникации - на английски език
Център по информатика и технически науки
Софтуерно инженерство
Съдебни инженерно-технически експертизи
Техническа безопасност и електротехническа експертиза
Инженеринг и експлоатация на енергийни системи
Бизнес информационни технологии  (дистанционно обучение)
Интегрирани компютърни системи и комплекси
Мултимедийни технологии и уеб дизайн
Изкуствен интелект и роботика
Център по хуманитарни науки
Детска и юношеска психология
Социално консултиране и психология
Публични комуникации и социална психология (дистанционно обучение)
Предучилищна и начална училищна педагогика
Психологично консултиране

 

Как да кандидатствам:

  • Кога е приемът на документи:
  • Какви са необходимите документи
  • Такси за кандидатстване
  • Срокове и дати

Повече информация

Къде мога да кандидатствам:  

  • онлайн  - по интернет, чрез платформата за онлайн кандидатстване
  • на място в БСУ, в Офис „Прием на студенти”, стая 19

 

За контакти:
Мария Апостолова – Андреева
Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 419
+359 56 900 449
БСУ, стая 19
priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg

Информация може да получите също в профила на Бургаски свободен университет - БСУ в Google+ , както и на Facebook страница на БСУ