Кандидатстудентски прием в Магистърски програми

Приемът в магистърските програми предлагани от БСУ е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

Център по юридически науки
Право
Публична администрация
Данъчна администрация
Митническо разузнаване и разследване
Администрация и управление на системата на национална сигурност
Защита на личните данни и класифицираната информация
Държавна и местна администрация
Център по икономически и управленски науки
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Маркетинг и управление на туристическия бизнес
Бизнес администрация (Стопанско управление)
Съдебни икономически експертизи
Международни икономически отношения
Управление на човешките ресурси и организационна психология
Здравен мениджмънт
Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт
Център по информатика и технически науки
Софтуерно инженерство
Информационна сигурност
Изкуствен интелект и роботика
Бизнес информационни технологии 
Интегрирани компютърни системи и комплекси
Инженеринг и експлоатация на енергийни системи
Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасностст
Техническа безопасност и противопожарна техника
Проектиране и управление на въздушни и морски дронове
Eлектромобили
Център по хуманитарни науки
Психологично консултиране
Детска и юношеска психология
Предучилищна и начална училищна педагогика
Предучилищна педагогика с чужд език
Начална училищна педагогика с чужд език
Публични комуникации и социална психология (дистанционно обучение)

Как да кандидатствам:

  • Кога е приемът на документи:
  • Какви са необходимите документи
  • Такси за кандидатстване
  • Срокове и дати

Повече информация

Къде мога да кандидатствам:  

  • онлайн  - по интернет, чрез платформата за онлайн кандидатстване
  • на място в БСУ, в Офис „Прием на студенти”, стая 19

 

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg