Кандидатстудентски прием в Магистърски програми

Приемът в магистърските програми предлагани от БСУ е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

Център по юридически науки
Право
Администрация и управление на системата на националната сигурност
Държавна и местна администрация
Морско право и крайбрежни територии
Център по икономически и управленски науки
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Маркетинг и управление на туристическия бизнес
Бизнес администрация (Стопанско управление)
Съдебни икономически експертизи
Международни икономически отношения
Управление на човешките ресурси и организационна психология
Здравен мениджмънт
Бизнес с недвижими имоти
Кръгова икономика
Мениджмънт в ИТ сектора
Регионален мениджмънт
Международен бизнес и мениджмънт (на английски език)
Център по информатика и технически науки
Приложно програмиране
Информационна сигурност
Изкуствен интелект
Анализ на данни
Бизнес информационни технологии 
Интегрирани компютърни системи и комплекси
Инженеринг и експлоатация на енергийни системи
Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност
Техническа безопасност и противопожарна техника
Проектиране и управление на въздушни и морски дронове
Eлектронизация и комуникация на възобновяеми енергийни източници
Център по хуманитарни науки
Психологично консултиране
Детска и юношеска психология
Предучилищна и начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика и чужд език
Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование
Начална училищна педагогика и информационни технологии

Как да кандидатствам:

  • Кога е приемът на документи:
  • Какви са необходимите документи
  • Такси за кандидатстване
  • Срокове и дати

Повече информация

Къде мога да кандидатствам:  

  • онлайн  - по интернет, чрез платформата за онлайн кандидатстване
  • на място в БСУ, в Офис „Прием на студенти”, стая 19

 

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg